Kulturmindeforeningens årsberetning 2023


Årsberetning for 2023


Kulturmindeforeningen Nykøbing F's Generalforsamling blev afholdt mandag den 18. marts 2024 kl. 19 i  Mo.Ve, Østre Alle, 4800 Nykøbing F.

Der deltog 36 medlemmer.


Formand Anita Ulrik Sørensen aflagde beretning for 2023 og kom ind på følgende:


Der er afholdt 3 arrangementer, der alle har været velbesøgt.


Medlemstallet i Kulturmindeforeningen er faldende. Alle opfordres til at tage indmeldelsesblanket, som ligger på bordene med til naboer og venner, så foreningen kan få flere medlemmer.


Foreningen har til formål at formidle kultur- og bevaringsforeningsinteresser, det er der nok flere, der ikke ved, især omkring bevaring.


Vi har i 2023 afgivet 13 høringssvar, her i blandt nævntes bevaring af Idestrup Præstegård. Hvor også personer udefra med viden og interesse for bevaring, har været fremme i debatten. Administrationen på rådhuset havde lavet en fin indstilling, men byrådet gik imod og gav tilladelsen til nedrivning. Argumentet er, at det er svært at få penge til bevaring, men nemmere til nybyggeri. Præstegården er dog ikke revet ned endnu, måske forsøges der skaffet penge til renovering, men vi ved det ikke.

Høringssvar til Kommuneplanforslaget var et større arbejde og det har vi også indgivet. Der har også været høring vedr. Ny Boligpolitik, da kommunen skal have en ny boligpolitik.


Facaderådet i Nykøbing F., hvor Kulturmindeforeningen har haft et sæde, er nedlagt. Facaderådet oplevede ikke at blive hørt og taget med på råd og valgte derfor at nedlægge sig selv.


Bestyrelsen har arbejdet på en ny kontingentstruktur, som vi kommer nærmere ind på senere på dagsordenen.


Bogpræsentationen, der skulle have været afholdt i nov. 2023 er rykket til den 22. marts 2024, og afholdes på Hotel Nørrevang, Marielyst. Det bliver forfatter Ole Clifford, der præsenterer bogen og det bliver den sidste bog med Ole Clifford som forfatter. Han har sagt fra til bogen 2024 og vi har fået en aftale med journalist Hans Gandrup om at skrive 2024-bogen.


Anita sluttede af med at beklage, at hun har været presset på tid til formandsopgaverne den seneste årstid. Hun takkede bestyrelsen for godt og fornøjeligt samarbejde. Takkede også alle medlemmerne.


Spørgsmål til beretningen:

Et medlem spurgte, om der er kommet elevator ved bibliotekets mødesal i Rosenvænget, hvor kulturmindeforeningen ofte har sine foredrag.

Svaret hertil er bekræftende; der er etableret elevator-adgang for handicappede og dårlig gående.


Beretningen blev godkendt.


Anita Ulrik Sørensen takkede Rasmus Hee Haastrup for hans indsats i bestyrelsen. Anita takkede Ole Olsen for som dirigent at lede os igennem generalforsamlingen.


Anita takkede for fremmødet og opbakningen.


På bestyrelsens vegne
Anita Ulrik Sørensen, formand


 

Se hele referatet fra generalforsamlingen.Årsberetning 2023


Godkendt på Generalforsamling

den 18. marts 2024

Årsberetning