Bliv medlem af Kulturmindeforeningen


Der er mange grunde til at blive medlem:

 

1. Du ønsker at have en stemme i lokalsamfundet og være med til at bevare og værne om gamle bygninger, bybilleder og lignende af kulturel værdi.
Du kan være med til at kæmpe for at bevaringsværdige bygninger ikke rives ned, uden at det er overvejet om de kan sættes i stand, samt at man såvidt det er muligt prøver at bevare den sjæl, der kan være ved et hus, når det istandsættes.


2. Du får foreningens årbog om et kulturelt emne fra lokalområdet.
Bogen udgives hvert år i november i forbindelse med et lanceringsarrangement, hvor bogen udleveres eller udsendes til medlemmerne som en julegave.


3. Du får mulighed for at deltage i Kulturmindeforeningens arrangerede arrangementer og ture til medlemspris.


4. Du får tilsendt program for Kulturmindeforeningens og Museets fælles foredragsrække over kulturhistoriske og lokalhistoriske emner.


5. Du har mulighed for at være en del af et forum med stor interesse for bygningsbevaring, historie og kultur.


6. Du kan abonnere på Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs blad By og Land, som udgives 4 gange om året, til et meget favorabelt beløb, idet at  Kulturmindeforeningen er medlem af Landsforeningen.

Læs evt. mere om By og Land herMedlemskontingent:

Husstand kr. 225,- (inkl. 1 årbog)

Firma kr. 600,- (inkl. 2 årbøger)Ønskes medlemsskab skal henvendelse ske til formand Anita Ulrik Sørensen, tlf. 30 63 63 70 eller skriv til anulrik@gmail.com


Indbetaling skal ske til til vores bank i Nordea reg. 2650 kontonr. 6755719879

Husk at anføre dit fulde navn eller firma.


Du kan også indmelde dig her:


Privat medlemskab
Firma medlemskab


Foreningen samarbejder med Museum Lolland-Falster, som er det statsanerkendte kulturhistoriske museum i Lolland og Guldborgsund kommuner.

Læs mere på museets hjemmeside:

www.museumlollandfalster.dk


Kontakt

Om medlemskab kontakt:

Formand Anita Ulrik Sørensen

Bramstedvej 4

4872 Idestrup

Tlf.: 30 63 63 70

Mail: anulrik@gmail.com

 

Vedr. tilmelding til arrangementer:

Bestyrelsesmedlem 

Lene Vind

Tlf.: 60 90 48 44

Mail: lenevind.dk@gmail.com

 

Bestyrelsen:

Anita Ulrik Sørensen. formand

Jørn Eli Petersen, næstformand

Karsten Mouritsen, kasserer

Rasmus Hee Haastrup, sekretær

Ingegerd Bejbro, medlem

Marianne Reinhardt, medlem

Lene Vind, medlem

Ole Olsen, medlem

Dan Romme, medlem .

Gorm Nielsen. medlem